Информация за доставка

Доставка и плащане на артикули

  1. Доставка се извършва само на успешно приети поръчки.
  2. Доставка не се извършва в неделя и в официални празници.
  3. Доставката се извършва в срок от 3 работни дни.
  4. Доставката се извършва от КУРИЕР на фирма „Спиди“ до посочен от потребителя адрес или до офис на „Спиди“.
  5. Ако потребителят не осигури достъп на посочения от него адрес или не потърси пратката от посочения офис на „Спиди“, Продавачът се освобождава от задължението да изпълни доставката.
  6. Заплащането може да бъде извършено по няколко начина:
   – Кредитна или дебитна карта;
   – Плащане в брой на куриера чрез „наложен платеж“;
  7. Независимо от избрания начин, сумата за заплащане е една и съща.

Рекламация и отказ от договора.

  1. Всеки потребител има право да се откаже от договора и да върне артикула, закупен от електронния магазин.
  2. Правото по предходната алинея се упражнява в 14-дневен срок от получаване на артикула.
  3. Отказ от договора може да се направи и пред куриера при доставяне на стоката, ако стоката е доставена след срока, по причини независещи от Потребителя и не се дължат на непреодолима сила.
  4. При отказ потребителят е длъжен да върне артикула в ненарушен търговски вид.
  5. В случай че артикулът е заплатен, при отказ от договора, заплатената от Потребителя сума се възстановява в 14/четиринадесет/ дневен срок.
  6. Суми не се възстановяват, ако Потребителят не върне артикула.
  7. Потребителят може да не посочва причина за случаите по предходната алинея.
  8. Потребителят не дължи неустойка или обезщетение.
  9. Потребителят има право на рекламация, в случаите когато стоката не съответства на договореното между страните.
  10. Несъответствието се изразява в:
   – Изпратен грешен артикул;
   – Липсващи части от артикула;
   – Повреден артикул;
   – Несъответствие при размер или цвят на артикула.
  11. Рекламацията се предявява пред „8 ЕЙДЖЪНСИ“ ООД на имейл адрес: [email protected]
  12. При предявяване на рекламацията, потребителят е длъжен да върне получения артикул в 14-дневен срок.
  13. При рекламация потребителят има право да замени артикула или да поиска връщане на платената от него сума.
  14. При рекламация потребителят е длъжен да запази търговския вид на артикула, заедно с оригиналната опаковка и етикет.
  15. При замяна на артикули транспортните разходи са за сметка на Потребителя, освен ако замяната не е по вина на електронния магазин.
  16. В случай че потребителят е поръчал повече от един артикул, но е упражнил правото на отказ или рекламация само за един, Договорът за покупка се запазва по отношение на останалите артикули.
  17. Въпроси, свързани с правото на отказ или рекламация, могат да бъдат направени на email: [email protected]