ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Уважаеми клиенти, интернет страницата WWW.8HRISTO.COM е собственост на 8 ЕЙДЖЪНСИ ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 204814984 и седалище и адрес на управление, гр. София, р-н „Лозенец“, ул. „Данаил Дечев“ №6, ет. 5, ап. 5.

8 ЕЙДЖЪНСИ ООД е администратор на личните данни и като такъв обработва лични данни на всеки потребител, използващ услугите ни. Извършвайки дейността си WWW.8HRISTO.COM обработва информация, включително и такава, представляваща лични данни по смисъла на закона. Събираната от нас информация е в съответствие с правните норми, произтичащи от Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679, както и всички други източници на правото, засягащи личните данни на потребителя.

Политиката за лични данни има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме същите, както и за правата Ви, свързани със защита от неправомерната им употреба.

При използване на интернет страницата WWW.8HRISTO.COM (създаване на акаунт и/или поръчка), потребителят декларира и приема безусловно, че неговите личните данни ще бъдат включени в базата данни на 8 ЕЙДЖЪНСИ ООД. По този начин потребителят дава изрично и недвусмислено съгласие, личните му данни да бъдат използвани за целите на Общите условия.

Лични данни, представляват всяка информация, свързана с идентифициране на потребителя като: име, възраст, пол, телефон, имейл адрес и др. 8 ЕЙДЖЪНСИ ООД не обработва специална категория лични данни, свързани с етническата Ви принадлежност, данни относно интимния Ви живот, биометрични и генетични данни.

8 ЕЙДЖЪНСИ ООД има задължение да не разкрива никаква информация, предоставена от потребител на трети лица, освен в случаите, когато има основание в рамките на законовите разпоредби.

Потребителите имат право да получат достъп до съхранените личните данни, отнасящи се до него, чрез изпращане на съобщение на посочения за контакти адрес. След получаването им всеки потребител има право да промени или изтрие личните си данни. В случай на неправомерна или незаконосъобразна употреба на лични данни, всеки потребител може да потърси правата си като подаде жалба до Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) с интернет адрес: www.cpdp.bg.

ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЪБИРАМЕ:

Имена на потребителя;
Адрес на потребителя;
Данни за пол;
Детайли за плащане;
Настройки и административни данни;
Съобщения изпратени до нас;
Търсене в сайта;
История и логове.
ЦЕЛИ И ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ:

Дейности по управление на електронния магазин;
За целите на изпълнение на поръчката;
За предотвратяване на измами във връзка с плащания;
Генериране на статистика;
Подобрение на уебсайта;
Предоставяне на реклами, подходящи за Вас;
Организиране на събития и регистрация за тях.
Информацията, предоставена от Вас се съхранява в срок от 6 /шест/ месеца, считано от дата на изтриване на информацията или дата на изтриване на акаунта Ви. Бисквитките, които използва WWW.8HRISTO.COM, имат максимална продължителност от 120 /сто и двадесет/ дни. В случай, че в законов или нормативен акт е предоставен по-дълъг срок за съхранение на личните Ви данни, то същите ще бъдат съхранявани спрямо действащата уредба.

Достъпът в WWW.8HRISTO.COM чрез социални мрежи /Facebook, Twitter, Google+ и т.н./ превдижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. 8 ЕЙДЖЪНСИ ООД не отговаря за защита на личните данни при приемането на тези общи условия.

БИСКВИТКИ /COOKIES/

WWW.8HRISTO.COM използва бисквитки, за да улесни навигацията в сайта, като запомни желаните от Вас предпочитания. В случай, че Вашето устройство бъде използвано от други потребители, това може да доведе до промяна на действието на бисквитките. Бисквитките могат да бъдат изключени от Вашия уеб-браузър, което може да доведе до възможността на някои секции от сайта да функционират правилно. 8 ЕЙДЖЪНСИ ООД не носи отговорност, в случай че интернет браузъра, който използвате, не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки.

РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ КЪМ ТРЕТИ ЛИЦА

8 ЕЙДЖЪНСИ ООД може да разкрива лична информация пред партньори /подизпълнители/, предоставящи услуги и продукти, свързани с дейността на дружеството. Третите лица имат достъп до информацията, която сте предназначили за публична употреба при условията, посочени в декларацията за поверителност.

В случаите, когато 8 ЕЙДЖЪНСИ ООД предоставя информация на Трети лица, има изготвени механизми, гарантиращи ниво на защита, според уговорените стандарти. По този начин, личните Ви данни се считат за поверителни и за третите лица.

При водене на съдебни спорове и за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, 8 ЕЙДЖЪНСИ ООД може да предостави личните Ви данни.

ВАШИТЕ ПРАВА

При предоставяне на лични данни на 8 ЕЙДЖЪНСИ ООД, посредством интернет сайта WWW.8HRISTO.COM, Вие разполагате със следните права:

Да проверявате предоставената от Вас информация;
Имате право на достъп, коригиране, заключване или блокиране на личните Ви данни;
Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни;
Имате право да откажете обработването на личните данни;
Имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни /КЗЛД/;
Имате право да откажете данните Ви да бъдат обработвани за целите на маркетингови проучвания;
Имате право на отговор кой и защо обработва личните Ви данни.
8 ЕЙДЖЪНСИ ООД има за цел да Ви предостави пълна прозрачност, във връзка със съхранението на личните Ви данни. За тази цел всички потребители могат да правят искания и възражения към Дружеството.

8 ЕЙДЖЪНСИ ООД може да променя или допълва настоящата политика, в следствие на нови разпоредби в законодателството, както и в случай на нови услуги на WWW.8HRISTO.COM.

При допълнителни въпроси може да се свържете с нас на:

Email: [email protected]

Контакти на действащия надзорен орган: Комисия за защита на личните данни /КЗЛД/ с адрес: гр. София, бул. „Цветан Лазаров“ №2, тел.: 029153518, email: [email protected], интернет страница: www.cpdp.com